Bestuur  

Voorzitter/penningmeester:
Jo van Rosmeulen-Ossenblok
Tel. 06-81278026

Bestuurlijk Secretaris (algemeen, beleid):
Toon Houtepen
Tel. 076-5417166

Uitvoerend Secretaris (optredens):
Corry Chantrel-Bastiaanssen
Tel. 076-5013512

Bestuurslid en geluid techniek:
Jack Chantrel
Tel. 06-53769717

Bestuurslid en geluid techniek:
Ad van der Made
Tel. 06-57060172

Contactgegevens Liesleut:
e-mail: info@smartlappenkoorliesleut.nl
Telefonisch bereikbaar op: 076-5013512

Liesleut